7 - 28 ΙΟΥΛΗ

Ο Σύλλογος


Ο πολιτιστικός σύλλογος «Χοσέ Μαρτί» στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2009 και εμπνέεται από το πνεύμα ενός μεγάλου άνδρα της ιστορίας της Κούβας και της Λατινικής Αμερικής. Στόχος μας είναι να σταθούμε αλληλέγγυοι στους σημερινούς αγώνες της ζωντανής σοσιαλιστικής επανάστασης της Κούβας, και ταυτόχρονα να γνωρίσουμε την ιστορία, και τον πολιτισμό της, όπως συμπυκνώνονται στη μορφή του Χοσέ Μαρτί (1853-1895).

Πρόκειται για τον εθνικό ήρωα της Κούβας που πρωτοστάτησε στους αγώνες του 19ου αιώνα για την απελευθέρωσή της από τον ισπανικό αποικιακό ζυγό. Ωστόσο, έναν αιώνα μετά τη γέννησή του, ο Φιντέλ Κάστρο τον κατονομάζει σαν πνευματικό αυτουργό του ξεσηκωμού που οδήγησε στον θρίαμβο του Γενάρη του 1959. Η ζωή και το έργο του οικουμενικού, ριζοσπάστη ουμανιστή Μαρτί διαμόρφωσαν τις πολιτιστικές και αγωνιστικές παραδόσεις του κουβανικού λαού. Οι ιδέες του φωτίζουν την ιστορική διαδρομή που γέννησε τη σημερινή Κούβα.

•  Ο Μαρτί ήταν ο πρώτος που μίλησε για την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η απειλή της –αναδυόμενης τότε– ιμπεριαλιστικής δύναμης των ΗΠΑ μέσα από την ενότητα των λαών της αμερικανικής ηπείρου.

• Επέμενε ότι η εθνική ανεξαρτησία δεν έχει νόημα για την αποκλεισμένη πλειοψηφία των ινδιάνων, των Μαύρων, των αγροτών και των εργατών εάν και πάλι κυβερνήσουν οι λίγοι.

• Ευαγγελιζόταν την ικανότητα των καταπιεζόμενων λαών της ηπείρου να φτιάξουν μια νέα κοινωνία δική τους, στη βάση των δικών τους οικονομικών και πνευματικών αναγκών.

Μέσα από εκδηλώσεις, μελέτες και εκδόσεις επιδιώκουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, να παρουσιάσουμε, στην Ελλάδα της καπιταλιστικής κρίσης, τον διεθνισμό του Μαρτί και την απελευθερωτική προοπτική της κουβανικής σοσιαλιστικής επανάστασης γενικότερα.

Οι δραστηριότητες του συλλόγου οργανώνονται από τις τακτικές συναντήσεις των μελών, που πραγματοποιούνται κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα, στα γραφεία των εκδόσεων Διεθνές Βήμα, Σόλωνος 142, 3ος όροφος. Είναι ανοιχτές σε όλους όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν.
******
What is the The José Martí Cultural Association in GREECE
The José Martí Cultural Association in Greece is inspired by the spirit of a great figure in the history of Cuba and Latin America. Our goal is to stand in solidarity with the struggles of the living socialist revolution in Cuba today, and at the same time study its history and culture, as exemplified in José Martí (1853-1895).


This is the national hero of Cuba, who led in the 19th century struggles for liberation from Spanish colonial rule. However, a century after his birth, Fidel Castro named him as intellectual perpetrator of the uprising that led to the triumph of January 1959. The life and work of the universal, radical humanist Martí shaped the cultural and militant traditions of the Cuban people. His ideas illuminate the historical path that gave birth to today's Cuba.
Marti was the first to speak about the need to face the threat of US imperialism –which was emerging a that time– through the unity of the peoples of the Americas.

He insisted that national independence is meaningless for the excluded majority of Indians, blacks, peasants and workers if the continent were to continue to be ruled by the few.

He preached the ability of the oppressed peoples of the continent to build a new society of their own, based on their economic and spiritual needs.

Through public events, studies and publications we strive, in today’s Greece hard hit by the capitalist crisis, to present the internationalism of Martí and the liberating perspective of the Cuban socialist revolution in general.
1 σχόλιο: